Nadácia Petra Dvorského HARMONY je zriaďovateľom Rehabilitačného centra HARMONY, n.o.. Cieľom obidvoch organizácií je pomáhať zdravotne postihnutým deťom.


The Rehabilitation Centre HARMONY, n.o. has been established by the Peter Dvorsky's foundation HARMONY. The aim of both organizations is to help handicapped children.


Die Stiftung HARMONY von Peter Dvorsky hat das Rehabilitationszentrum HARMONY, n.o. gegrűndet. Ziel beider Organisationen ist behinderten Kindern zu helfen.